12 01 2010

Akciğer Kanserinin Tanısı

Akciğer tedavisi gizli bir hastalıktır ve bazen belirtilerini göstermeyebilir. Akciğer kanserinin en sık görülen belirtileri arasında öksürük, kanlı balgam çıkartma, kan tükürme, nefes darlığı, egzersiz yapmada zorlanma, ses kısıklığı, kol ve omuz ağrıları, göğüs ağrıları, yutma zorluğu, kansızlık, sarılık, başağrıları, iştahsızlık, kilo kaybı, sık tekrarlayan zatürre, hırıltılı soluma ve göz kapağında düşme gösterilebilir.

Akciğer Kanserinin Nedenleri
Akciğer kanserinin nedenlerinin en başında sigara gelmektedir. radon, asbest, kronik intertisyel pnömonitis, halojen eterler (klorometil eter), krom, nikel, inorganik arsenik, radyoizotoplar, hava kirliliği, ağır metaller, A ve E vitaminleri eksikliği de Akciğer kanserinin nedenleri arasındadır.

AKCİĞER KANSERİ BULAŞICI MIDIR?

Hayır, akciğer kanseri bulaşıcı bir hastalık değildir.

43
0
0
Yorum Yaz