19 01 2010

Tüm Beyin

A. Tüm Beyin:Tüm beyin kafatası boşluğu içinde bulunur.Kafatasının sertkonik yapısı tüm beyini dış etkenlerden korur.Tüm beyin beyin sapını asıl beyin, ara beyin ve beyincikten oluşur.Tüm beyin erişkinlerde yaklaşık 1280-1380,yeni doğanlarda ise 380-400 gramdır. 
1.Tüm Beyin Sapı:Tüm beyinin üst merkezleri ile omurilik arasında bilgi taşıyan sinir liflerinin geçtiği bir bölgedir.Tüm beyin sapı soğanilik,köprü,orta beyinden oluşur.
a.Soğanilik:Tüm beyini en alt parçasıdır.Ponstan başlar ve omirilikte sonlanır.Soğaniliğin devamı omuriliktir.Art kafa deliğinin tam önünde kafatası tabanına yerleşiktir.Yaklaşık olarak uzunluğu 3cm.genişliği 1-2cm.ve ağırlı 5-8 gramdır.Soğanilik dışta boz madde çte ise akmaddeden yapılmştır.Beyin korteksine gelen duyurucu yollar ve beyin korteksinden çıkan çalıştırıcı yollar soğanilikten geçer.Beyinden gelen motor sinir demtleri soğanilikte çarpazlaşır.Buraya pramis çarpazı denir.Soğaniliğin içinde 5,8,9,10 kafa çiftlerinin sensitif çekirdekleri ile 9,10,11 ve 12 kafa çiftlerinin motor çekirdekleri bulunur.Bu kafa çifti sinirleri soğanilikten çıkarak vücudun bazı organlarına dağılır.Bu nedenle medulla oblangata solunum,sindirim ve dolaşım sitemlerinin merkezidir.Kalp atışı,atar damarların çapının değişmesi,solunum hareketleri,yutma ve tükürük salgıları bu merkez tarafından denetlenir.
b.Köprü(Pons):Adındanda anlaşılacağı üzere omurilik ve soğanilikten gelen ve beyincik kabuğuna giren duyurucu yollarla beyin kabuğundan gelen çalıştırıcı yollar köprüden geçer.Bu nedenle ponsa köprü adı verilir.Pons soğanilikle orta beyin arasına ve beyinciğin arasında bulunur.Uzunluğu 3,eni 4cm.kadardır.Köprünün yanlarında beyinciği kendisine bağlayan beyincik orta sapları vardır.5,6,7.kafa çiftlerinin motor çekirdekleriyle 5 ve 8 kafa çiftinin sensitif çekirdekleri köprüdedir.Bu nedenle çeneye,yüzeye,gözeikulağa ve buralardaki salgı bezlerine uzanan bazı sinirlerin merkezi ponstur.
c.Orta Beyin:Ara beyin altında köprünün üstünde bulunur.Asıl beyin tabanında çıkarak köprüye giren ve iki kuvvetli sapa benzeyen sinir lifi bandından yapılmıştır.Az miktarda boz madde içerir.Göz kaslarının hareket ettiren 3ve4 kafa sinir çiftinin ve bazı otonom sinirlerin çekirdekleri orta beyinde bulunur.İçerisinde 3. ve 4. karıncıkları birbirine bağlayan sylivius kanalı geçer.Omurilik ve beyin sapından gelerek beyin korteksine giden duyurucu sinr yolları ile beyin korteksinden ve çekirdeklerinden gelrek beyin saı ve omuriliğe giden oynatıcı sinir yolları orta beyinden geçer.

1046
0
0
Yorum Yaz